O blogu

„BUHŠTABENŽUPA« je blog o literaturi (koroških Slovencev). Skupni projekt FWF-projekta »Dvojezična literarna praksa na Koroškem« in dijakov Slovenske gimnazije v Celovcu naj predstavlja spletno mesto na katerem se obljavljajo besedila, slike, posnetki vseh tistih, ki so se srečali ali se srečavajo z literaturo na Koroškem, slovensko, nemško ali prevodno.

Blog pišejo in komentirajo dijaki sami, pod mentorstvom Dominika Srienca.

Zakaj »BUHŠTABENŽUPA«? Ker ima naj župa, ki se stalno kuha dvojezičen okus. Navdih za ime pa smo dobili od legendarne akcije celovškega UNIKUMa »Buhštabenzupe«, juhe z dvojezičnimi črkami. Več o akciji: BUHŠTABENZUPE

Znanje o blogu so si dijaki pridobili na delavnici, ki je potekala na začetku šolskega leta.

S pisanjem v slovenskem jeziku pripravljamo okusno juho, torej »buhštabenžupo« in s tem ustvarimo nov spletni medij na Koroškem.

Cilj je, da bi blog postal aktivni forum, ki bi javnosti predstavljal svojstven pogled na literarni prostor na Koroškem.

 

 

»BUHŠTABENŽUPA« ist ein Blog über (die) Literatur (der Kärntner SlowenInnen). Ein gemeinsames Projekt des FWF-Projektes „Die zweisprachige literarische Praxis der Kärntner Slowenen“ und des BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt. Das Ziel: ein Ort im Netz zu sein, an dem Texte, Bilder, Aufnahmen all jener stehen, die der zweisprachigen Literatur in Kärnten begegnet sind oder begegnen, der slowenischen, deutschen, zweisprachigen Literatur und jener in Übersetzung.

Die Blogger sind die SchülerInnen selbst, Dominik Srienc und Mag. Nadja Schellander fungieren als Mentoren.

„BUHŠTABENŽUPA«? Weil die Suppe einen zweisprachigen Geschmack haben soll. Die Inspiration kam von der legendären Aktion des Klagenfurter UNIKUM „Buhštabenzupe«, einer Suppe mit zweisprachigen Buchstaben (mit Č, Ž, Š). Mehr über die Aktion:BUHŠTABENZUPE

Das technische Know-How bekamen die SchülerInnen in einem Workshop am Anfang des Schuljahres.

Mit dem Schreiben (vorerst) auf Slowenisch bereiten wir die köstliche Suppe zu, die »buhšstabenzupe« und erstellen so ein neues Medium in Kärnten/Koroška.

Das Ziel: ein aktives Forum, um der Öffentlichkeit einen eigensinnigen Blick auf den literarischen Raum in Kärnten zu bieten.

Literatura se kuha

Dobrodošli v loncu literature. Čaka te juha, v kateri se kuhajo črke, besede, stavki, besedila. Čakajo te vroče debate, poetične misli, popoprani komentarji, skuhana besedila, ki jih lahko objaviš na tej strani.

Tedensko in mesečno bomo na blog postavili nekaj nalog, izzivov, kvize in nagradnih iger. Čas priprave, čas kuhanja – koroškoslovenska literatura se kuha!